zakupyTOprzyjemność

1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1.1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które uczestnik programu Ribena Premium podał nam przy rejestracji konta w programie „Ribena Premium” i/lub przy zamówieniu usługi newsletter, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w programie „Ribena Premium”

1.2. Administrator

RIBENA SP. Z O.O. NIP: 589 208 13 34 z siedzibą Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice. jest Administratorem danych osobowych Członka Programu „Ribena Premium”. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres ribena@ribena.pl.

1.3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązkami wynikającymi z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), a także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator niniejszym informuje Członka Programu „RIBENA PREMIUM”, o tym że:

1)     Przedstawicielem Administratora jest: Rafał Furman, e-mail: rafalfurman@ribena.pl;

2)     celem przetwarzania danych osobowych Członka Programu „RIBENA PREMIUM” takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu,  miejsce zamieszkania,  adres poczty elektronicznej jest uczestniczenie w Programie „Ribena Premium”;

3)     dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz b) RODO;

4)     Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych przez Administratora (kategoria „Pracowników”), a także firma wykonująca wysyłkę newslettera w imieniu Administratora; StudioGO Łukasz Hodorowicz, ul. Kartuska 23a, 83-340 Sierakowice, NIP 589 188 30 95

5)     dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w programie „Ribena Premium”

7)     Członek Programu „RIBENA PREMIUM” posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

8)     Członek Programu „RIBENA PREMIUM” ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa;

9)     Wniesienie sprzeciwu, żądanie usunięcia danych lub wstrzymania ich przetwarzania może uniemożliwić wykonanie zawartej Umowy i stanowić podstawę jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym;

10)   podanie przez Członka Programu „RIBENA PREMIUM” danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w programie.

11)   Dane osobowe Członka Programu „RIBENA PREMIUM” będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu przepisów art. 22 i innych RODO

  1. a)zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zbierania danych o preferencjach zakupowych Członka Programu „RIBENA PREMIUM”, a w szczególności zainteresowaniu kategoriami produktów, częstotliwością i okresem dokonywanych zakupów
  2. b)na podstawie uzyskanych danych Administrator będzie mógł przygotować określone oferty produktowe dedykowane Członkowi Programu „RIBENA PREMIUM”, udzielić rabatu czy zaproponować skorzystanie z promocji
  3. c)dane uzyskane na podstawie profilowania będą szczególnie chronione przez dedykowanego przedstawiciela Administratora, który zostanie poinstruowany o zakazie dalszego przekazywania danych osobowych Członka Programu „RIBENA PREMIUM” uzyskanych na podstawie profilowania
  4. d)przygotowywanie ofert, o których mowa w lit. b) powyżej będzie się odbywało z zachowaniem pełnej anonimizacji danych i wyłącznie przez dedykowanego przedstawiciela Administratora

12)   Administrator nie pozyskał i nie będzie pozyskiwał danych osobowych Członka Programu „RIBENA PREMIUM” w inny sposób niż od Członka Programu „RIBENA PREMIUM”, którego dotyczą.